Telefónny hlasový modul VDMP3 pre ústredne PARADOX

 

VDMP3 je modul, ktorý naučí ústredne PARADOX hlasovo komunikovať cez GSM modul PCS100 alebo pevnú linku. Ľahko a ekonomicky. VDMP3 je kompatibilný s ústredňami DIGIPLEX EVO, MAGELLAN MG, SPECTRA SP a ESPRIT E55. VDMP3 umožňuje:

·         odosielať správy o poplachoch osobitne pre každú slučku

·         bezpečne prijímať volania od oprávneného užívateľa (zapínanie/vypínanie stráženia, ovládanie iných zariadení)

VDMP3 sa pripája:

·         buď na dosku PCS100 (volanie cez GSM)

·         alebo priamo na dosku ústredne (volanie cez pevnú linku)

Umožňuje volať na:

·         8 telefónnych čísel (DIGIPLEX EVO)

·         5 telefónnych čísel (SPECTRA SP, MAGELLAN MG a ESPRIT E55)

V prípade potreby ústredňa koordinuje hlasové volania s volaniami na PCO.

Ak by sa použil klasický hlasový vyvolávač, bolo by treba na ústredni naprogramovať PGM výstupy a prepojiť ich so vstupmi vyvolávača. Inštalácia by bola zdĺhavá a spravidla by sme sa museli uspokojiť so 4 hlasovými správami...

Ak namiesto klasického vyvolávača použijeme VDMP3, o priradenie správ a ich obsah sa postará procesor ústredne. Stačí naprogramovať telefónne čísla a priradiť ich pre jednotlivé časti systému. Ak napríklad pripojíme modul VDMP3 na ústredňu DIGIPLEX EVO192, budeme mať k dispozícii 192 navzájom rôznych správ o poplachu.